Welkom


Guus van Wifferen en Flip Jonkman hebben als kleine werkgroep in 2011 het initiatief genomen om een Open Muziekestafette Heino te organiseren.
Muziekverenigingen, koren, ensembles en solisten waren uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere muzikale culturele dag.
Het publiek was die dag van harte welkom in het centrum van Heino.  Als datum werd geprikt 01-10-2011. En met de RK Kerk in Heino als locatie waar het evenement plaatsvond.
Alle muzikale diciplines hadden samen met het onmiskenbare publiek een zeer geslaagde dag.

Deze eerste Open Muziekestafette was een groot succes, zodat de plannen voor een vervolg verder werden uitgewerkt door Guus en Flip. Het volgende jaar werd gekozen voor de  Herv. kerk.  Het werd een 12 uur durend programma met maar liefst 31 optredens . De belangstelling was met 2000 bezoekers overweldigend.

De kleine werkgroep van de Open Muziekestafette Heino kreeg  vanaf woensdag 6 februari 2013 versterking van Gerard Lammers uit Luttenberg. En op dinsdag 19 maart 2013 is de kleine werkgroep overgegaan tot het oprichten van de Stichting Open Muziekestafette Heino.

En het aantal optredens groeide gestadig. De 5e Open Muziekestafette Heino kende maar liefst 56 optredens. Begonnen werd op de vrijdagmiddag om 14.00 u. met een programma tot ca. 22.30 u. Op zaterdag ging de estafette van start om 9.30 u. en eveneens tot ca. 22.30 u.
Na dit 1e lustrum werd Guus van Wifferen in de Stichting vervangen door Rene Wibier uit Vilsteren.


Na de succesvolle 7e editie heeft Gerard Lammers te kennen gegeven om de Stichting te verlaten.
En nu heeft in de Stichting plaatsgenomen Huub Schultz uit Dalfsen.

De 9e Open Muziekestafette heeft inmiddels plaatsgevonden  op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2019. Met een bezoekersaantal van ruim 4000 en bijna 1000 medewerk(st) werd het een mooi succes.
Gelukkig hebben we nu een Hoofdsponsor, Havezate Den Alerdinck.
Daarnaast zijn we zeer ingenomen met een aantal plaatselijke sponsoren. 

De 10 e editie zal nu plaatsvinden op 2 en 3 oktober 2020.
55 optredens zijn mogelijk. 
Wederom zal het geheel plaatsvinden in de Nicolaaskerk te Heino.
Vanaf nu kan men inschrijven. (woensdag 6 november 2019) 

De Stichting Open Muzikestafette Heino bestaat nu uit:
Huub Schultz Dalfsen
Rene Wibier Vilsteren
Flip Jonkman Heino

Secretariaat:
Lentheweg 10
8141 EE Heino
Tel. 0572-392494

EN NATUURLIJK WELKOM IN ONS MOOIE SALLAND:   MOOI SALLAND

Ieder jaar zeer veel publiek.