Rob Krot zingt lied over Heino.
Vrouwenkoor Sarabande volgt het via de beamer en zingt zo mogelijk mee.