Koor Soli Deo Gloria uit Diepenveen o.l.v. Joan Jonkman.