Welkom!

10e Open Muziekestafette Heino gaat naar 2021

vanwege de Corona virus gaat ook dit evenement niet door

Helaas heeft het bestuur van de Stichting Open Muziekestafette Heino moeten besluiten dat het onverantwoord is om dit prachtige evenement te laten doorgaan.
Triest natuurlijk want het zou een jubileum editie moeten worden.
Maar…. de gezondheid gaat boven alles! Een andere uitweg – ook vanwege de vele onduidelijkheden – is  niet voor handen!

Het bestuur van de Stichting heeft lang gewacht om dit besluit te nemen.
Voorzitter Huub Schultz: Een moeilijke beslissing maar qua tijdspad blijft het allemaal zeer onduidelijk.  Daarbij komt ook dat als het festijn door had kunnen gaan we veel meer bezig zouden zijn met crowd- management, oftewel hoe het sturen en leiden van de mensenmassa dit jaar goed en veilig door de kerk.
Het bestuur realiseert zich terdege dat juist na deze Corona-crisis elk podium om op te treden behoorlijk welkom zou zijn echter……kwalitatief zullen veel koren en andere optredende op kwaliteitsniveau niet kunnen presteren zoals ze voor de pandemie gewoon waren.

Samenvattend, teleurstellend en verdrietig maar er is geen andere keuze.  De 10e editie van de Open Muziekestafette Heino zal nu gaan plaatsvinden in oktober 2021.

Positief
Het bestuur is inmiddels uitgebreid met Joan Jonkman en  Marijn Siero  De website is vernieuwd en er zijn meerdere administratieve  zaken nu geautomatiseerd.  Met de nieuwe creatieve en organisatorische inbreng hoopt men de eerstkomende jaren vooruit te kunnen.
Het bestuur bestaat verder uit Huub Schultz (voorzitter), René Wibier (Penningmeester) en Flip Jonkman (secretaris)