Over ons

Geschiedenis

Guus van Wifferen en Flip Jonkman hebben als kleine werkgroep in 2011 het initiatief genomen om een Open Muziekestafette Heino te organiseren. Dit in navolging van de muziekestafette Raalte die ter ziele was gegaan.
Muziekverenigingen, koren, ensembles en solisten werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere muzikale culturele dag.
Het publiek was die dag van harte welkom in het centrum van Heino. Als datum werd geprikt 01-10-2011 en de RK Kerk in Heino was de locatie waar het evenement plaatsvond met maar liefst 31 optredens.
Alle muzikale disciplines hadden samen met het onmiskenbare publiek een zeer geslaagde dag.

Deze eerste Open Muziekestafette was een groot succes, zodat de plannen voor een vervolg verder werden uitgewerkt door Guus en Flip. Het volgende jaar werd als locatie gekozen voor de Hervormde kerk. Het werd een 12 uur durend programma met wederom 31 optredens . De belangstelling was met 2000 bezoekers overweldigend!

De kleine werkgroep van de Open Muziekestafette Heino kreeg vanaf woensdag 6 februari 2013 versterking van Gerard Lammers uit Luttenberg waarna op dinsdag 19 maart 2013 de kleine werkgroep overging tot het oprichten van de Stichting Open Muziekestafette Heino.

Het aantal aanmeldingen groeide gestaag waardoor men besloot om op de vrijdagmiddag te beginnen om 14.00 uur met een programma tot ca. 22.30 uur.  Op zaterdag ging de estafette van start om 9.30 uur, eveneens tot ca. 22.30 uur. Hierdoor kende de 5e Open Muziekestafette Heino maar liefst 56 optredens!

Na dit 1e lustrum nam Guus van Wifferen afscheid en werd in de Stichting Rene Wibier uit Vilsteren verwelkomd.

Na de succesvolle 7e editie gaf Gerard Lammers te kennen dat hij zou gaan stoppen, waarna Huub Schultz uit Dalfsen plaatsnam in het bestuur van de Stichting.

De 10e Open Muziekestafette heeft inmiddels plaatsgevonden op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober 2022. Deze jubileumeditie moest 2 keer worden uitgesteld vanwege de coronapandemie maar het was wederom een succes, de bottermarkt uit Raalte was uitgenodigd om op het 14 april plein met 10 kramen present te zijn.

Na de 10e editie heeft Flip Jonkman, de (mede)initiator van de muziekestafette, aangegeven  te zullen stoppen met de organisatie van dit evenement, mede door de organisatie van de Muziekestafette heeft Flip een lintje gekregen van burgemeester Martijn Dadema, een waardig eerbetoon!

Marijn Siero en Joan Jonkman hebben de jubileumeditie voor het eerst meegelopen in het bestuur en zullen de taken van Flip gaan overnemen.

Sinds 2019 hebben we een Hoofdsponsor, Havezate Den Alerdinck.
Daarnaast zijn we zeer ingenomen met een aantal plaatselijke sponsoren.

De 11e editie zal plaatsvinden op 6 en 7 oktober 2023.
De voorbereidingen zijn in volle gang en het geheel zal wederom plaatsvinden in de Nicolaaskerk te Heino.


De Stichting Open Muziekestafette Heino bestaat sinds 2023 uit:

  • Huub Schultz – Dalfsen (voorzitter)
  • Rene Wibier – Vilsteren (penningmeester)
  • Joan Jonkman – Zwolle (secretaris)
  • Marijn Siero – Stegeren